جمعه, 30 شهريور 1397

 

نمايندگي ۵۱۶۵۷۰ بيمه پارسيان آماده ارائه انواع خدمات بيمه اي با كمترين حق بيمه        

 
 خدمات آنلاين بيمه پارسيان :

استـعلام نـرخ بيمه عمـر و سـرمايه گذاري پارسيان
سفارش آنلاين بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني 

سفارش آنلاين بيمه نامه آتش سوزي مجتمع هاي مسكوني بصورت يكجا
محاسبه قيمت بيمه شخص ثالث پارسيان
محاسبه قيمت بيمه
بدنه پارسيان

 پرداخت اينترنتي اقساط بيمه عمر
 
 
کد اشتراک :
رمز عبور :

تماس با ما :
نمايندگي 516570 بيمه پارسيان

تهران -  خ شريعتي - بالاتر از طالقاني - روبروي سينما صحرا - ساختمان ۲۷۲ - واحد ۱۶

تلفن :  ۶۶۷۳۳۶۳۷- ۶۶۷۳۲۴۰۲
فكس : ۶۶۷۳۲۴۰۲ داخلي ۱۱۳

ايميل : info@parsian-bimeh.com 
 

 
 

    تعرفه بيمه نامه مسافرتي اواسان EvaSan طرح 30000 يورو

 اواسان/ تركيه وخاورميانه و آفريقا /ريالي / تعهد پزشكي 000ر10 يورو

مدت  /  سن

تا 12 سال 

13 تا 65 سال 

66 تا 70 سال

71تا 75 سال

76 تا 80 سال

81 سال به بالا

1-7 روز

124,200

248,400

372,600

496,800

745,200

993,600

8-15

243,000

486,000

729,000

972,000

1,458,000

1,944,000

16-23

288,900

577,800

866,700

1,155,600

1,733,400

2,311,200

24-31

302,400

604,800

907,200

1,209,600

1,814,400

2,419,200

32-45

513,000

1,026,000

1,539,000

2,052,000

3,078,000

4,104,000

46-62

529,200

1,058,400

1,587,600

2,116,800

3,175,200

4,233,600

63-92

756,000

1,512,000

2,268,000

3,024,000

4,536,000

6,048,000

 

اواسان /حوزه خليج فارس(بحرين،‌كويت، عمان ، عربستان سعودي ،‌قطر ،امارات متحده عربي)/ريالي/تعهد پزشكي 000ر10 يورو

مدت   /  سن

تا 12 سال 

13 تا 65 سال 

66 تا 70 سال

71تا 75 سال

76 تا 80 سال

 81سال به بالا

1-7 روز

86,000

173,000

259,000

346,000

518,000

691,000

8-15

170,000

340,000

510,000

680,000

1,021,000

1,361,000

16-23

200,000

400,000

599,000

799,000

1,199,000

1,598,000

24-31

211,000

421,000

632,000

842,000

1,264,000

1,685,000

32-45

356,000

713,000

1,069,000

1,426,000

2,138,000

2,851,000

46-62

367,000

734,000

1,102,000

1,469,000

2,203,000

2,938,000

63-92

527,000

1,053,000

1,580,000

2,106,000

3,159,000

4,212,000

سقف هزينه پزشكي 000ر10 يورو - از اين طرح نمي توان براي حجاج استفاده كرد.

اواسان /كشورهاي اروپايي/ ريالي /هزينه پزشكي 000ر30 يورو

مدت  /  سن

تا 12 سال 

13 تا 65 سال 

66 تا 70 سال

71تا 75 سال

76 تا 80 سال

 81سال به بالا

1-7 روز

186,000

373,000

559,000

745,000

1,118,000

1,490,000

8-15

375,000

751,000

1,126,000

1,501,000

2,252,000

3,002,000

16-23

437,000

875,000

1,312,000

1,750,000

2,624,000

3,499,000

24-31

459,000

918,000

1,377,000

1,836,000

2,754,000

3,672,000

32-45

718,000

1,436,000

2,155,000

2,873,000

4,309,000

5,746,000

46-62

805,000

1,609,000

2,414,000

3,218,000

4,828,000

6,437,000

63-92

1,142,000

2,284,000

3,426,000

4,568,000

6,853,000

9,137,000

شش ماهه

2,133,000

4,266,000

6,399,000

8,532,000

12,798,000

17,064,000

يكساله

3,623,000

7,247,000

10,870,000

14,494,000

21,740,000

28,987,000